• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE PIT 8C

OIPiP W Białymstoku wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez jej Członków.

RODO

Polityka RODO Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Białymstoku

Informacja w sprawie dyżuru Radcy Prawnego

Uprzejmie informujemy, iż dyżur Radcy Prawnego z dnia 8 października 2018r. został przeniesiony na dzień 11 października 2018 r. godz. 12.00 – 15.00.

 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku

(-) dr n. med. Cecylia Dolińska

 

 

Informacja o zakończonej rekrutacji na kurs Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

W związku z zakończoną rekrutacją na kurs specjalistyczny ,,Żywienie dojelitowe
i pozajelitowe” dla pielęgniarek informujemy, że liczba osób, które złożyły wniosek na kurs odpowiada liczbie miejsc, w związku z tym wszystkie osoby zostały zakwalifikowane
na w/w kurs bez egzaminu.

Pierwsze zajęcia teoretyczne odbędą się w dniu 05.10.2018 r. w godz. 15.00 – 19.30
w Bibliotece OIPiP Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 lok. 21

Kolejne: 06, 07.10.2018 w godz. 8.00 – 19.00

Kierownik kursu: dr n. o zdr. Urszula Chrzanowska, tel. 668034794

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek

Lista z dnia 18.09.2018r.

 

osób zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji pediatrycznej

w ramach miejsc dofinansowanych ze środków publicznych - w załączniku.

Strony

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org