• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Witam serdecznie na naszej stronie internetowej

Wersja do wydruku

Szanowne Koleżanki i Koledzy  witam na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.  Mam nadzieję,  że znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji, kształcenia podyplomowego  oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zachęcam do częstego odwiedzania strony oraz  korzystania z bezpłatnego newslettera, wystarczy zarejestrować się w portalu, aby na Państwa pocztę e-mail trafiały na bieżąco nowości dotyczące wykonywanych przez nas zawodów oraz najważniejsze aktualne sprawy  prowadzone przez   Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w  Białymstoku.

Czekam na Państwa propozycje i uwagi. Jeżeli nie znajdą Państwo na stronie potrzebnych informacji proszę  o kontakt.

 Cecylia Dolińska
 Przewodnicząca ORPiP w  Białymstoku

Informacja o kursie EKG

Wersja do wydruku

Informacja

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż wszystkie osoby, które zgłosiły się na egzamin wstępny na Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego zostały zakwalifikowane do udziału w kursie.

Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w Bibliotece Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, lok. nr 21w dniach:

 • 28.10.2016 od godz. 15.30
 • 29.10.2016 od 9.00 do 14.30
 • 30.10.2016 od 9.00 do 14.30

Przedłużenie rekrutacji na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie

Wersja do wydruku

Wniosek o dopuszczenie do kursu do pobrania ze strony internetowej - w zakładce: SZKOLENIA-ORGANIZOWANE PRZEZ OIPIP W BIAŁYMSTOKU-WNIOSKI DO POBRANIA pod nazwą: Wniosek o dopuszczenie do szkolenia.

Wypełniony wniosek (w wersji papierowej) prosimy dostarczyć na adres Izby:
Białystok ul. M. Skłodowskiej- Curie 12/19 w terminie do 30.11.2016 r.

Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 40, zgodnie z § 24 ust.4 Rozporządzenia MZ z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923), w dniu 30.11. 2016 r. o godz. 15.30 w Bibliotece OIP i P w Białymstoku zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej. Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce "Literatura do egzaminów". 

Wymagane dokumenty:

 1. poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu  położnej potwierdzona „za zgodność
  z oryginałem” (możliwość potwierdzenia na miejscu przez osobę przyjmującą wniosek pod warunkiem okazania oryginału)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych.
 • zaświadczenie o minimum 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Kierownik kursu: mgr Elżbieta Sienkiewicz, tel. 667520800

Pierwsze zajęcia odbędą się w piątek 16.12.2016 r.

Informacja o specjalizacji ginekologiczno-położniczej

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku jako organizator szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych informuje, że wszystkie osoby, które przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 08.09.2016 r. zostały zakwalifikowane.

Jednocześnie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku wystąpiła do MZ o przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 60 dni licząc od dnia 13.09.16r.

Komunikat skarbnika

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku zwraca się z prośbą do osób opłacających składki indywidualnie przelewem bankowym o wpisywanie  w opisie przelewu numer prawa wykonywania zawodu.

Skarbnik ORPiP w Białymstoku

Informacja Komisji ds. Etyki

Wersja do wydruku

W związku z powstaniem Komisji ds. Etyki przy OIPiP w Białymstoku informujemy, iż dla członków samorządu został udostępniony e-mail: komisja.etyki@oipip.bialystok.pl służący do przyjmowania nurtujących problemów etycznych.

Komisja ds. Etyki

OBOWIĄZKOWE KURSY

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, że w związku ze zmianami programów od 24.08.2015r. udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych uwarunkowany jest ukończeniem konkretnych kursów specjalistycznych:

TABELA KURSÓW

Strony

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org