• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE PIT 8C

OIPiP W Białymstoku wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez jej Członków.

RODO

Polityka RODO Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Białymstoku

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Uwaga!!!

Podmioty lecznicze realizujące świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z NFZ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE (4X400 ZŁ)

Nabór na specjalizację internistyczną dla pielęgniarek i specjalizację pediatryczną dla pielęgniarek

W związku z otrzymaniem informacji z Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia o wyborze ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia specjalizacyjne realizowane w 2018 r. w woj. podlaskim,
 

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatne (dofinansowane przez Ministra Zdrowia)
szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:

 

PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO dla pielęgniarek – 25 miejsc

oraz

PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO dla pielęgniarek – 25 miejsc

Komunikat OIPIP w Białymstoku oraz NPIP ws opiniowania OWU (4x400)

W związku z komunikatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku wstrzymuje się od wydawania opinii w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów.

 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku

Dr n. med. Cecylia Dolińska

 

Treść komunikatu NPIP:

Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo

Strony

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org