• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE PIT 8C

OIPiP W Białymstoku wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez jej Członków.

RODO

Polityka RODO Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Białymstoku

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek

Lista z dnia 18.09.2018r.

 

osób zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji pediatrycznej

w ramach miejsc dofinansowanych ze środków publicznych - w załączniku.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Lista osób zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego w dniu 17.09.2018r - znajduje się w załączniku.

 

Gratuluję

Pierwsze zajęcia odbędą się w 28.09.2018- Piątek- biblioteka OIPiP w godz. 15.00-18.45 oraz 29,30.08.2018r.

Kierownik dr n. med. Katarzyna Krystyna Snarska

Strony

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org