• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Witam serdecznie na naszej stronie internetowej

Wersja do wydruku

Szanowne Koleżanki i Koledzy  witam na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.  Mam nadzieję,  że znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, organizacji, kształcenia podyplomowego  oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zachęcam do częstego odwiedzania strony oraz  korzystania z bezpłatnego newslettera, wystarczy zarejestrować się w portalu, aby na Państwa pocztę e-mail trafiały na bieżąco nowości dotyczące wykonywanych przez nas zawodów oraz najważniejsze aktualne sprawy  prowadzone przez   Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w  Białymstoku.

Czekam na Państwa propozycje i uwagi. Jeżeli nie znajdą Państwo na stronie potrzebnych informacji proszę  o kontakt.

 Cecylia Dolińska
 Przewodnicząca ORPiP w  Białymstoku

Izba nieczynna 30 września 2016

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż w związku z uroczystymi obchodami XXV-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych biuro Izby w dniu 30.09.2016r. będzie nieczynne.

Informacja o specjalizacji ginekologiczno-położniczej

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku jako organizator szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych informuje, że wszystkie osoby, które przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 08.09.2016 r. zostały zakwalifikowane.

Jednocześnie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku wystąpiła do MZ o przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 60 dni licząc od dnia 13.09.16r.

Komunikat skarbnika

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku zwraca się z prośbą do osób opłacających składki indywidualnie przelewem bankowym o wpisywanie  w opisie przelewu numer prawa wykonywania zawodu.

Skarbnik ORPiP w Białymstoku

Egzamin "Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego"

Wersja do wydruku

W związku z zakończeniem  w dniu 02.09.2016 rekrutacji kandydatów na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego informujmy, iż osoby składające wnioski  zostały zakwalifikowane do egzaminu.

Egzamin odbędzie się   w dniu 08.09.2016 roku o godzinie 15.30  w  bibliotece Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, lok.nr 21. 

Przedłużenie rekrutacji na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie

Wersja do wydruku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż z uwagi na konieczność uzupełnienia niezbędnych kwalifikacji (kurs RKO i EKG) przez zainteresowane kursem osoby, rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie zostaje przedłużona do 30 września. Egzamin wstępny i pierwsze zajęcia zostały przełożone na październik, dokładny termin będzie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje

Informacja Komisji ds. Etyki

Wersja do wydruku

W związku z powstaniem Komisji ds. Etyki przy OIPiP w Białymstoku informujemy, iż dla członków samorządu został udostępniony e-mail: komisja.etyki@oipip.bialystok.pl służący do przyjmowania nurtujących problemów etycznych.

Komisja ds. Etyki

Strony

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org