Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Uchwała w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej
Opublikowano: 2018/07/19


Uchwała Nr 113/VI/2013

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit a-d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko,

2) tytuł zawodowy:

a) magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa,

b) licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa

c) pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana,

d) pielęgniarka lub położna

3) uzyskane specjalizacje,

4) numer prawa wykonywania zawodu.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz NRPiP                                                                    Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                             Grażyna Rogala-Pawelczyk

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy