Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Kształcenie podyplomowe w OIPiP w Białymstoku
Opublikowano: 2018/08/09


Kształcenie podyplomowe jest niezwykle istotnym elementem rozwoju zawodowego każdej pielęgniarki i położnej. Mając to na uwadze, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku zaangażowała się w działalność edukacyjną i uruchomiła bezpłatne szkolenia  dla naszych grup zawodowych. Było to możliwe dzięki poświęceniu wielu osób, które bezinteresownie pomagają w planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu poszczególnych szkoleń.

Jednocześnie aby móc stale poszerzać ofertę, zapraszamy do współpracy Koleżanki/Kolegów, którzy chcieliby się podjąć opracowania programów kolejnych szkoleń – służymy w tym zakresie pomocą. Zachęcamy także do zgłaszania potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji.

Rekrutacja  uczestników odbywa się w oparciu o Regulamin w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, opracowany i zatwierdzony przez ORPiP w Białymstoku. Określa on zasady udziału, oraz warunki jakie powinny zostać spełnione, aby wniosek został rozpatrzony. Można się z nim zapoznać na naszej stronie internetowej w zakładce Regulaminy.

Poszczególne szkolenia odbywają się w zależności od możliwości finansowych OIPiP, ponieważ jakkolwiek są one bezpłatne dla uczestników, to generują koszty, które w całości są pokrywane  przez samorząd.

Plany szkoleń będą ukazywały się dwa razy w roku: do końca grudnia – na I półrocze następnego roku i do końca czerwca na II półrocze danego roku.
Będziemy starali się zapewnić wysoki poziom kształcenia, zatrudniając odpowiednią kadrę dydaktyczną.

Do zobaczenia na szkoleniu.

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy