Ogłoszenie o szkoleniu kurs RKO

Data: 2018/11/13

Drukuj stronę

 

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny dla 60  pielęgniarek i położnych, członków naszej Izby

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

 

Wymagane dokumenty:

  1. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej – prosimy złożyć przez SMK w terminie do dnia 23.11.2018 r.
  2. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji papierowej (złożyć do OIPiP w Białymstoku do 23.11.2018 r.) wraz z załącznikami:
  • kserokopia Prawa wykonywania zawodu
  • potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek
    i położnych dostarczone do biura Izby.

Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 60  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761), zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej. Ewentualny termin egzaminu zostanie podany po zakończonej rekrutacji.

Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce „Literatura do egzaminów”.

 

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 01.12.2018 r. o godz. 9.00 w Bibliotece OIPiP w Białymstoku

Kierownik kursu: mgr Urszula Jakubowska, tel. 693826600

 

 

 

Najczęściej czytane