Komunikat CKPPiP w sprawie aktualizacji programu kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek

Data: 2018/12/20

Drukuj stronę

 

Komunikat z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie aktualizacji

programu kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że
w dniu 7 grudnia 2018 r. Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdziła zaktualizowany program kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek. Ewaluacja programu została przeprowadzona na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 z późn. zm.).

Zaktualizowany program kształcenia wchodzi w życie 14 dni od zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia i zostanie udostępniony na stronie internetowej Centrum oraz
w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust. 3 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia.

Maria Jolanta Królak

Dyrektor

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych

Najczęściej czytane