Nabór na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych

Data: 2019/03/01

Drukuj stronę

 

NABÓR NA KURS SPECJALISTYCZNY LECZENIE RAN DLA POŁOŻNYCH

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na II edycje bezpłatnego kursu specjalistycznego

dla 60 położnych – członków naszej Izby

„LECZENIE RAN”

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej prosimy złożyć przez SMK od 04.03.2019

do dnia 26.03.2019

Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 60 miejsc,
to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761), w  dniu 28.03.2019 r. o godz. 15.30 w Bibliotece OIPiP w Białymstoku, zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej.

Wykaz literatury do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych

  1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011
  2. Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1980
  3. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
  4. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 123).
  5. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U.11.18.94 z dnia 27 stycznia 2011 r.)
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania

Wymagane dokumenty:

  • poprawnie złożony wniosek w SMK i papierowy do Izby
  • potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych dostarczone do biura Izby !!!

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 05.04.2019 r. o godz. 15.00 w bibliotece OIPiP

w Białymstoku

Kierownik kursu: Agnieszka Wojno, tel. 606-292-944

Najczęściej czytane