UWAGA! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE PIT 8C

Data: 2019/03/12

Drukuj stronę

 

OIPiP W Białymstoku wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez jej Członków. Zgodnie z otrzymaną interpretacją podatkową Członkowie Izby uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez Izbę, jak i otrzymujący refundację kosztów kształcenia zawodowego na zasadach określonych w Regulaminie Refundacji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, opłacanych ze środków pochodzących ze składek członkowskich nie uzyskują przychodów z nieodpłatnego świadczenia. W związku z tym OIPiP nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT 8C Członkom otrzymującym tego typu świadczenie.

Poniżej zamieszczamy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak 0115-KDIT2-2.4011.126.2018.2.RS z dnia 21 maja 2018 r.

Pliki:

interpretacja_1.pdf

interpretacja_2.pdf

interpretacja_3.pdf

interpretacja_4.pdf

interpretacja_5.pdf

interpretacja_6.pdf

interpretacja_7.pdf

interpretacja_8.pdf

interpretacja_9.pdf

Najczęściej czytane