Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na studia podyplomowe Epidemiologia

Data: 2019/09/06

Drukuj stronę

 

Szanowni Pastwo, 

przedłużamy rekrutację do 7.10.2019 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Wydział Nauk o Zdrowiu – zaprasza na II edycję, dwusemestralnych studiów podyplomowych

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, polityki zdrowotnej, psychologii zdrowia, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej, epidemiologii i demografii, marketingu społecznego w promocji zdrowia, źródeł finansowania promocji zdrowia, programów zdrowotnych, organizacji pozarządowych w promocji zdrowia.Kadra nauczająca składa się głównie ze specjalistów w dziedzinie zdrowie publiczne. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jak i praktycznej w obszarze zdrowia publicznego.
Studia skierowane są zarówno do osób które ukończyły studia na poziomie licencjatu, jak i magisterium.  

 
Ogólna liczba zajęć dydaktycznych wynosi 161 godzin.
 

Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zjazdy planowane są jeden raz w miesiącu). Cena studiów podyplomowych – 3400 zł (płatne w dwóch ratach – 1700 zł za semestr).

 Zapraszam do REKRUTACJI  do 30.09.2019 7.10.2019
https://rekrutacja.umb.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html

Należy wybrać rejestrację: Rekrutacja na studia podyplomowe 19/20  
 

 Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres email epidemiologia@umb.edu.pl 

lub bezpośrednio do Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2 c, 15-222 Białystok, tel. 857485525

Z poważaniem,

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. M.Żendzian-Piotrowska

Najczęściej czytane