Nabór na kurs specjalistyczny EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

Data: 2019/09/10

Drukuj stronę

 

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny dla 40  pielęgniarek
i położnych, członków naszej Izby

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

u dorosłych
dla pielęgniarek i położnych

Wymagane dokumenty:

  1. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej  – prosimy złożyć przez SMK
    w terminie od 10 września 2019 do dnia 24.09.2019 r.
  2. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji papierowej (złożyć do OIPiP w Białymstoku od 10 września 2019 do 24.09.2019 r.) wraz z załącznikami:
  3. kserokopia Prawa wykonywania zawodu
  4. potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek
    i położnych dostarczone do biura Izby.

Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 40  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761), zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej. Ewentualny termin egzaminu zostanie podany po zakończonej rekrutacji.

Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce „Literatura
do egzaminów”.

Kierownik kursu: mgr Katarzyna Taryma, tel. 609-278-450

Najczęściej czytane