Bezpłatne szkolenia – działania interwencyjne dotyczące przemocy domowoej

Data: 2020/01/10

Drukuj stronę

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze obszar Państwa działalności dotyczący Procedury Niebieskiej Karty oraz działań interwencyjnych związanych z przemocą domową Grupa Profesja Sp. z o.o zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Family Constellation Program” (FCP). 

Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Family Constellation Program (FCP) będzie zawierał program wsparcia ofiar i reedukacji sprawców.  Projekt przewiduje szkolenia, warsztaty i superwizje dla pracowników służb  interwencyjnych oraz instytucji zajmujących się problemem przemocy domowej (metody pracy, komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej).

W celu wypracowania efektywnego i dostosowanego do polskiego systemu interwecji programu szkoleniowego zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach. Konsultacje będą organizowane w formie dostosowanej do Państwa potrzeb i możliwości, odbywać się będą w formie telefonicznego wywiadu, spotkań indywidualnych oraz tematycznych spotkań grupowych.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby które pracują zawodowo lub społecznie z tematem przemocy (od strony ofiar, uczestników, sprawców, systemu wsparcia, procedur interwencji).

Więcej informacji dotyczących projektu można znaleźć na stronie: https://grupaprofesja.com/projekty/family-constellation-program/

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie na adres fcp@grupaprofesja.com

Z poważaniem, Katarzyna Grajek Asystentka ds. Projektów Międzynarodowych    
GRUPA PROFESJA Sp. z o.o. 
ul. Sieradzka 4C
60-163 Poznań NIP 7792457309 REGON 366470386 Mobile +48 577 516 333 Office +48 61 662 11 60 www.grupaprofesja.com

Najczęściej czytane