KOMUNIKAT – GODZINY PRACY BIURA OIPiP

Data: 2020/05/13

Drukuj stronę

 

KOMUNIKAT

Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, że w związku z występującym zagrożeniem związanym z zakażeniem koronawirusem (COVID-19), działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. nr 374 z 2020 r.) w Biurze Okręgowej Izby został wprowadzony obowiązek pracy pracowników w miejscu zamieszkania (praca zdalna).

Pracownicy będą pełnić jednoosobowe dyżury w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Wszelkie sprawy należy kierować do pracowników Biura drogą telefoniczną albo za pomocą poczty elektronicznej. Dane kontaktowe pracowników do kontaktu z interesantami: 85 747 00 16 oraz 510 835 623

 (w godz.: 8:00 – 15:00), adres poczty mailowej: izba@oipip.bialystok.pl

Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska – 603-983-457

Sekretarz ORPiP Beata Janina Olejnik – 505-854-995

Przepraszam za powstałe utrudnienia, ale troska o zdrowie interesantów i pracowników jest dobrem najwyższym.

Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek

  i Położnych w Białymstoku

     (-) Cecylia Dolińska

Najczęściej czytane