Centrum Edukacji „Ekspert”

Data: 2020/08/31

Drukuj stronę

 

ZAPRASZAMY NA KURSY DLA  PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,        

KTÓRE PLANUJEMY ROZPOCZĄĆ  WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK   2020r.

S Z K O L E N I A    S P E C J A L I Z A C Y J N E
Pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
K U R S Y     K W A L I F I K A C Y J N E
Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych
Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej  opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych
Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek/położnych
Pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek
K U R S Y     S P E C J A L I S T Y  C Z N E 
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u Dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
Leczenie ran dla pielęgniarek/położnych
Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych  

Z A P R A S Z A M Y    Z A P I S Y    T R W A J Ą

CENTRUM EDUKACJI „EKSPERT”   UL. PRZEJAZD 2A/1 15-430 BIAŁYSTOK


Więcej informacji pod nr: 85 66 26 300, 504 067 823

www.ekspert-edu.pl    /  ekspert_edu@wp.pl

Najczęściej czytane