Studia podyplomowe Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja, zarządzanie

Data: 2020/09/11

Drukuj stronę

 

Szanowni Państwo,

w imieniu kierownika projektu dr Antoniny Dziedzic-Danel oraz kierownika studiów podyplomowych prof. dr hab. Anny Wiela-Hojeńskiej, mam przyjemność przesłać zaproszenie (w załączeniu) na studia podyplomowe pn. Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie”, które prowadzone będą na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (pierwsza edycja, 10.2020 – 06.2021). Unikalny kierunek studiów z szerokim zakresem zagadnień związanych z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi.

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników podmiotów leczniczych realizujących szpitalne usługi medyczne oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych, m.in. lekarzy-badaczy, koordynatorów, personelu pomocniczego, ekonomistów, statystyków, prawników. Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych oraz warunkach rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: http://www.studiabadaniakliniczne.umed.wroc.pl/ .

Rejestracja kandydatów zaplanowana jest od 8 września 2020r. od godziny 10:00 do 10 września 2020r. do godziny 10:00.

Studia podyplomowe są częścią projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”,
nr PO WR.05.02.00-00-0008/19-00, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V.

Najczęściej czytane