Dystrybucja masek medycznych członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Data: 2020/11/06

Drukuj stronę

 

W związku z przedłużającą się nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 zgodnie z Uchwałą Nr 86/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku z dnia 26 października 2020 roku. Okręgowa Izba sfinansowała zakup  środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym, członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w ilości 100 masek medycznych na osobę do użytku indywidualnego.

(Maski medyczne wykonanne z trzech warstw włókniny na osobę. Maski zgodne z normą PN-EN 14683:2019; skuteczność filtracji bakteryjnej BFE>=98%, maski wykonane z włókniny polipropylenowej nie podrażniającej i nie uczulającej skóry.)

Maski dystrybuowane będą od dnia 06.11.2020r. przez  Producenta sukcesywnie do poszczególnych podmiotów leczniczych zatrudniających pielęgniarki i położne będące członkami OIPiP w Białymstoku.

Za rozdział masek w ramach poszczególnych podmiotów/zakładów pracy czyni się odpowiedzialnymi pielęgniarski i położne stanowiące Kadrę Kierowniczą danego podmiotu/zakładu pracy lub upoważnione przez nie osoby.

Osoby w/w zobowiązane są do przekazania OIPiP w Białymstoku dokumentów rozliczeniowych potwierdzających dostawę masek a także ich ilościowego wydania z potwierdzeniem ich odbioru przez pielęgniarkę/położną na wykazie imiennym.

W przypadku pielęgniarek realizujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne i wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą za rozdział masek odpowiedzialna jest Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego mgr Dorota Rojsza pracownik OIPiP w Białymstoku wyznaczony przez Przewodniczącą Rady OIPiP. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do przekazania OIPiP w Białymstoku dokumentów rozliczeniowych potwierdzających dostawę masek a także ich ilościowego wydania z potwierdzeniem ich odbioru przez pielęgniarkę/położną na wykazie imiennym.

Z poważaniem

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku
dr n. med. Cecylia Dolińska

Sekretarz
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku
dr n. med. Beata Janina Olejnik

Skarbnik
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku
mgr Dorota Rodziewicz

Najczęściej czytane