Zapraszamy do udziału w projekcie „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie”

Data: 2020/12/01

Drukuj stronę

 

Szanowni Państwo,

reprezentujecie Państwo zawody pielęgniarki i położnej dbając o ich interesy zawodowe. My natomiast realizujemy projekt szkoleniowy pn.

„Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego  w partnerstwie z Centrum Medycznych Kształcenia Podyplomowego, w którym udział może istotnie wspierać rozwój kadr medycznych współuczestniczących w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.

W ofercie szkoleń są szkolenia dedykowane do kadry podmiotów leczniczych, gdzie pielęgniarki i położne, poza medycznymi, pełnią także funkcje zarządzających, kierujących, koordynujących.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie wśród pielęgniarek i położonych, ewentualnie wśród podmiotów leczniczych je zatrudniających, naszego zaproszenia. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym zarządzania strategicznego w podmiocie leczniczym, zarządzania finansowego, zarządzania operacyjnego.

Terminy grudniowe dostępne są na stronie:

https://powerdlazdrowia.pl/szkolenia/terminy-szkolen

W razie podjęcia decyzji o udziale w szkoleniu w ww. terminie prosimy o dokonanie rejestracji:

https://powerdlazdrowia.pl/rejestracja

Mimo panującej w kraju sytuacji spotykamy się z uczestnikami on-line. Tak też zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach w miarę możliwości.

Już dziś możemy pochwalić się tym, że uczestnicy naszych szkoleń wyrażają zadowolenie z udziału.  

Serdecznie zapraszamy DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH także pozostały personel medyczny i administracyjny oraz przedstawicieli organów tworzących podmiotów leczniczych.

https://powerdlazdrowia.pl/szkolenia/oferta-szkolen-i-grupy-docelowe

https://powerdlazdrowia.pl/szkolenia/filmy-edukacyjne

Filmy edukacyjne | Power dla zdrowia Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi powerdlazdrowia.pl

Z poważaniem

dr hab. Wioletta Baran, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 9240
wbaran1@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/krm

Najczęściej czytane