Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

ZUS WYJAŚNIŁ ZASADY PRZELICZANIA 100% ZASIŁKU CHOROBOWEGO Z POWODU COVID-19
Opublikowano: 2020/12/16


Pielęgniarki i położne, które w okresie od 5 września do 30 listopada 2020 otrzymały świadczenia w wysokości 80 %, muszą ZŁOŻYĆ WNIOSEK do pracodawcy o przeliczenie podstawy i wyrównanie kwoty świadczenia!

11 grudnia 2020 ZUS OPUBLIKOWAŁ NOWY WZÓR oświadczenia ubezpieczonego, że niezdolność do pracy / kwarantanna / izolacja / izolacja domowa była spowodowana COVID-19.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:
A. wydrukuj w dwóch egzemplarzach przygotowany przez Związek wzór wniosku do pracodawcy wraz z oświadczeniem dla ZUS 

B. wypełnij czytelnie i podpisz

C. złóż wniosek w sekretariacie/kancelarii pracodawcy – z potwierdzeniem przyjęcia na drugim egzemplarzu

D. monitoruj rozpatrzenie wniosku i wypłatę wyrównania

Aktualne wyjaśnienia ZUS dotyczące przeliczania 100 % zasiłku znajdują się na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/zasilek-chorobowy-na-preferencyjnych-zasadach-dla-niektorych-ubezpieczonych/2714110

W razie potrzeby można zgłosić się po pomoc do właściwej Organizacji Związkowej OZZPiP.

Informacje przygotowane przez OZZPiP

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy