• Strona główna
  • Aktualności
  • OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO dla położnych

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO dla położnych

Data: 2020/12/30

Drukuj stronę

 

Wymagane dokumenty:

  1. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej – prosimy złożyć przez SMK
    w terminie do dnia 21.01.2021 r. do godziny 15.00
  2. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji papierowej (złożyć do OIPiP w Białymstoku do 21.01.2021 r. do godziny 15.00) wraz z załącznikami:
  3. kserokopia Prawa wykonywania zawodu
  4. potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek
    i położnych dostarczone do biura Izby.

 Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 40 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761), w dniu 23.01.2021 r. o godz. 10.00 zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej (informacja o egzaminie zostanie zamieszczona na stronie OIPiP w Białymstoku).

Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce „Literatura do egzaminów”.

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 29.01.2021 r. (informacja o miejscu przeprowadzenia zajęć zostanie zamieszczona na stronie OIPiP).

Kierownik kursu: dr n o zdr. Alicja Szyłejko, tel. 609 172 828

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Kurs-kwalifikacyjny-pielegniarstwo-operacyjne-dla-poloznych-w-2021-r..doc

Najczęściej czytane