Informacja dla pielęgniarek, położnych będących cudzoziemcami

Data: 2021/01/20

Drukuj stronę

 

Szczegółowe informacje dla pielęgniarek, położnych będących cudzoziemcami w sprawie warunków uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie ww. ustawy (w szczególności zapytania dotyczące warunków uzyskania zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej), można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email: dep-rkm@mz.gov.pl

Najczęściej czytane