KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO dla położnych Termin realizacji kursu 29.01.2021 r. – 28.07.2021 r. Egzamin wstępny – nie odbędzie się

Data: 2021/01/22

Drukuj stronę

 

KURS KWALIFIKACYJNY

W DZIEDZINIE

PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO

dla położnych

Termin realizacji kursu 29.01.2021 r. – 28.07.2021 r.

Egzamin wstępny – nie odbędzie się

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż liczba chętnych, ubiegających się na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych nie przekroczyła przewidzianej liczby miejsc (40 osób), w związku z powyższym egzamin wstępny nie będzie przeprowadzony w dniu 23.01.2021 r.  (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761).

Lista osób zakwalifikowanych na kurs specjalistyczny zostanie opublikowana na stronie OIPiP w Białymstoku w zakładce „Aktualności”.

Daną identyfikacyjną osoby zakwalifikowanej jest numer prawa wykonywania zawodu.

Kierownik kursu: dr n o zdr. Alicja Szyłejko, tel. 609 172 828

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Wazne-kk-plg-operacyjne-dla-poloznych-2021.docx

Najczęściej czytane