Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Opinia na temat sprawowanej opieki
Opublikowano: 2021/02/09


Szanowna Pani/Panie

   Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tego maila wśród zgromadzonych w Izbie pielęgniarek i pielęgniarzy: 

   Nazywam się Joanna Siwek i jestem studentką studiów uzupełniających magisterskich na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Prowadzę badania na temat pozytywnych i negatywnych opinii na temat realizowanej opieki pielęgniarskiej. Celem pracy jest zbadanie jak określenie „profesjonalne pielęgniarstwo” jest rozumiane przez pielęgniarki oraz studentów studiów uzupełniających magisterskich Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu oraz jak oceniają oni sprawowaną przez siebie opiekę. 

   Zgromadzone za pomocą tego kwestionariusza odpowiedzi posłużą mi do napisania pracy magisterskiej pod kierunkiem Pani dr hab. Doroty Talarskiej w pracowni Pielęgniarstwa Społecznego Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej UM w Poznaniu. 

   Będę niezwykle wdzięczna gdyby zgodził/a się  Pan/Pani na wzięcie udziału w tym badaniu oraz na rozpowszechnienie jej tak, aby trafiła do jak najszerszej grupy pielęgniarek i pielęgniarzy. 

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1XX3R-5O-ntPVPIHMHw-uyLc53NX9FBW1_70dTRZ43go/edit?fbclid=IwAR3-r07TMZU6rD5bb2IBemY26z3kLJQdZM8ixtlcxvmmXyv8_TYo4AOuah0#response=ACYDBNgeGbVYq4w-AE8LGztkoiHuDHXdzMxVF6LR12jHzfHfbRTbZb-NLv_p2Thn9Xu1go8

   Wypełniana ankieta jest w pełni anonimowa, a w każdym momencie można odstąpić od jej wypełniania. 

Z góry dziękuję za pomoc,

Joanna Siwek 

kontakt: 

Joanna Siwek: joannasiwek2@onet.pl dr hab. Dorota Talarska: dtalarska@ump.edu.pl

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy