Nabór na bezpłatny Kurs Specjalistyczny ENDOSKOPIA dla pielęgniarek

Data: 2021/03/02

Drukuj stronę

 

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Nabor-ks-Endoskopia-2021.docx

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatny

Kurs Specjalistyczny ENDOSKOPIA dla pielęgniarek

dla 120 pielęgniarek, członków OIPiP w Białymstoku

Termin realizacji kursu 23.04.2021 r. – 21.07.2021 r.

Wymagane dokumenty:

  1. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej – prosimy złożyć przez SMK
    w terminie do dnia 13.04.2021 r. do godziny 15.00
  2. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji papierowej (złożyć do OIPiP w Białymstoku do 13.04.2021 r. do godziny 15.00) wraz z załącznikami:
  3. kserokopia Prawa wykonywania zawodu
  4. potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek
    i położnych dostarczone do biura Izby.

 Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 120 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761),

w dniu 18.04.2021 r. o godz. 15.30 zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej (informacja o egzaminie zostanie zamieszczona na stronie OIPiP w Białymstoku).

Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce „Literatura do egzaminów”.

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 23.04.2021 r. (informacja o miejscu przeprowadzenia zajęć zostanie zamieszczona na stronie OIPiP).

Kierownik kursu: mgr Urszula Jakubowska, tel. 693 826 600

Najczęściej czytane