Egzamin końcowy w ramach kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych (I tura)

Data: 2021/04/08

Drukuj stronę

 

Egzamin końcowy w ramach kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych (I tura) zostanie przeprowadzony
w dniu 20.04.2021 r. o godz. 15.30 w Bibliotece Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej Curie 12 lok 21.

Kierownik kursu powiadomi  indywidualnie  osoby,  które mają przystąpić
do egzaminu w I turze.

Najczęściej czytane