Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Nabór na kurs specjalistyczny RKO dla pielęgniarek i położnych
Opublikowano: 2021/07/01


OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatny

Kurs Specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

dla 50 pielęgniarek i 10 położnych, członków OIPiP w Białymstoku

Termin realizacji kursu 01.10.2021 r. – 29.12.2021 r.

Wymagane dokumenty:

  1. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej – prosimy złożyć przez SMK
    w terminie od dnia 05.07.2021 r. do 20.09.2021 r. do godziny 15.00
  2. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji papierowej (złożyć do OIPiP w Białymstoku
    od 05.07.2021 r. do 20.09.2021 r. do godziny 15.00) wraz z załącznikami:
  3. kserokopia Prawa wykonywania zawodu
  4. potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek
    i położnych dostarczone do biura Izby.

 Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 60 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761),

w dniu 24.09.2021 r. o godz. 15.30 zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej (informacja o egzaminie zostanie zamieszczona na stronie OIPiP w Białymstoku).

Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce „Literatura do egzaminów”.

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 01.10.2021 r. (on-line).Kierownik kursu: mgr Urszula Jakubowska, tel. 693-826-600

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy