WAŻNE!!! ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI

Data: 2021/10/20

Drukuj stronę

 

WAŻNE !

Zawieszenie i zakończenie  indywidualnej praktyki

            Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku przypomina  o obowiązku składania wniosków o wpis zawieszenia indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej         do Rejestru praktyk prowadzonego systemie  Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  (RPWDL)w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej lub wniosków        o wykreślenie z rejestru RPWDL w przypadku   zawieszenia lub wykreślenia działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Najczęściej czytane