Informacja dni wolne w roku 2022

Data: 2021/12/10

Drukuj stronę

 

Informacja

Dni dodatkowo wolne w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w roku 2022

07 stycznia 2022

02 maja 2022

17 czerwca 2022

31 października 2022

Soboty pracujące

28 maja 2022

11 czerwca 2022

22 października 2022

Podstawa prawna:

Art. 129 §1 oraz Art. 130 §2 Kodeksu pracy

Najczęściej czytane