Literatura do egzaminu wstępnego KURS KWALIFIKACYJNY w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

Data: 2022/03/18

Drukuj stronę

 

  1. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej przyjęty Uchwałą nr 9 Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w dniu 9 grudnia 2003 roku.
  2. Kodeks Etyki http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/kodeks-etyki-1.pdf
  3. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. z dnia 8 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845))
  4. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia z dnia 23 lutego 2021 r., (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 479)
  5. Pielęgniarstwo psychiatryczne. Górna K.
  6. Podstawy pielęgniarstwa repetytorium przedegzaminacyjne. Krupienicz A.
  7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (tj. z dnia 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 685))

Najczęściej czytane