Szkolenie online 29.04.2022 Wytyczne kliniczne

Data: 2022/04/26

Drukuj stronę

 

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

Szanowni Państwo,

w imieniu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online, organizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w ramach projektu szkoleniowego: ,,Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.

W załączeniu przekazuję Zaproszenie do uczestnictwa w przedmiotowych szkoleniach.

W tym miejscu pozwolę sobie zapewnić, iż przygotowana przez nas oferta szkoleniowa, obejmująca szkolenia z zakresu:

Wytyczne kliniczne

szkolenie online

29 kwietnia 2022 r.

może stać dla Państwa źródłem bezcennej wiedzy, ciekawych pomysłów, jak również posłużyć jako platforma służąca wymianie dotychczasowych Państwa doświadczeń, związanych z realizacją zdań w obszarze zdrowia publicznego.

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do krytycznej oceny wytycznych praktyki klinicznej. Celem drugoplanowym jest przygotowywanie słuchacza do aktywnego uczestnictwa w procesach przygotowywania wytycznych praktyki klinicznej z zastosowaniem wybranej metodyki. 

Szkolenie dedykowane jest w szczególności osobom, które biorą udział w opracowywaniu wytycznych klinicznych oraz wykorzystują je w codziennej praktyce (kadra medyczna, organizacje pacjenckie, pracownicy podmiotów leczniczych).

W takcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat metodyki tworzenia wysokiej jakości wytycznych klinicznych, oceny wytycznych z wykorzystaniem narzędzia AGREE II oraz procesu opiniowania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego przez AOTMiT.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. szkolenia, dostępnymi na stronie projektowej:  https://power.aotm.gov.pl/wytyczne_kliniczne.php 

Formularz do pobrania: https://power.aotm.gov.pl/

Regulamin szkoleń: https://power.aotm.gov.pl/info.php

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 887-830-678 lub pod adresem mailowym szkolenia@aotm.gov.pl

Projekt szkoleniowy „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zapraszam serdecznie

Pozostając do dyspozycji.

Pozdrawiam,   Edyta Rybacka
Starszy Specjalista
Dział Analiz i Funduszu Medycznego
Biuro Prezesa
 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2; 00-032 Warszawa
Tel: (+48) 22 101 46 47 Kom. 887830678 Sekretariat: (+48) 22 101 46 00
Fax: (+48) 22 46-88-555

mailto: e.rybacka@aotm.gov.pl
www.aotm.gov.pl

Najczęściej czytane