Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Akredytacja w POZ – Online 5-6.07.2022
Opublikowano: 2022/06/24


Szanowni Państwo,

już za niespełna 2 tygodnie odbędzie się szkolenie: Praktyczna realizacja standardów CMJ dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które pomoże Państwu przygotować się do przystąpienia oraz przebrnięcia przez proces akredytacji zarówno do pierwszej jak i drugiej wizyty.

Zapraszamy do rejestracji.


SZKOLENIE ONLINE: 5 – 6 LIPCA 2022  Praktyczna realizacja standardów CMJ dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej

REJESTRACJA

DZIEŃ I

Moduł I 

Wstęp:

 • Standardy CMJ dla POZ – podstawa prawna, program akredytacji CMJ
 • Pielęgniarska opieka w podstawowej opiece zdrowotnej zgodna ze standardami CMJ
 • Rola pielęgniarek i położnych w procesie wdrażania standardów akredytacyjnych
 • Akredytacja CMJ a informatyzacja
 • Zasada PLANUJ – DZIAŁAJ – SPRAWDZAJ – KORYGUJ DZIAŁANIA

Interpretacja i praktyczna realizacja wybranych standardów systemu akredytacyjnego CMJ dla POZ

WO 3 w związku z PJ 1.7 – opieka środowiskowa

 • Znaczenie opieki środowiskowej
 • Zasady współpracy pielęgniarka – lekarz
 • Programy opieki środowiskowej

WO 5 – opieka dyspanseryjna

Moduł II               

WO 6 – opieka okołoporodowa

 • Wymagania dotyczące opieki położnej w POZ
 • Jak zrealizować standard wobec istnienia od lat „kulturowego” podejścia kobiet, że sprawy okołoporodowe załatwia lekarz specjalista położnik – ginekolog

WO 7 – opieka terminalna – Jak realizować standard w sytuacji gdy opieka terminalna to osobne świadczenie finansowane przez NFZ?

WO 8 – edukacja pacjenta

 • Grupy pacjentów do edukacji – Programy edukacyjne
 • Realizacja programów

WO 9 – zgłaszanie przypadków szczególnych

 • Identyfikacja przypadków szczególnych – nie tylko te wymienione przez CMJ
 • Rejestr przypadków szczególnych

Moduł III      

WO 10 – szczepienia ochronne

 • Dokumentacja dotycząca szczepień wymagana przez CMJ
 • „Plan szczepień”
 • Postępowanie z uchylającymi się od szczepień
 • Warunki realizacji szczepień – osoby realizujące (czy mogą szczepić położne?) lokal, sprzęt, procedury)
 • Nadzór nad szczepionkami

WO 11 – profilaktyka pierwotna

 • „Plan działań profilaktycznych uwzględniający całą rodzinę i wszystkie grupy wiekowe”
 • Programy profilaktyki pierwotnej
 • PP – prawa pacjentów
 • Podstawa prawna
 • Poszanowanie godności – jak realizować?
 • Informacje o prawach pacjenta
 • Dostęp do dokumentacji medycznej
 • Postępowanie ze skargą

Moduł IV                          

PJ 1.1 – poprawa jakości – Programy poprawy jakości – jak wybrać programy?

PJ 1.3 – dokumentacja medyczna pielęgniarska – Analizy dokumentacji pielęgniarskiej – program poprawy jakości?

PJ 1.4, PJ 1.5 – ocena pracownika, ocena pracodawcy

 • Propozycja sposobu oceny pracownika
 • Propozycja oceny pracodawcy – co, jakie kryteria chcemy oceniać?

PJ 1.6 – badanie opinii pacjentów

 • Ankieta
 • Powiązanie wyników ankiety z programami poprawy jakości
 • Inne sposoby oceny opinii

DZIEŃ 2

Moduł V

PJ 1.8 w związku z BO 1.2, 1.3, BO 2, BO 3, DM 11 – zasady stosowania leków

 • Co trzeba uwzględnić przy opracowaniu zasad?
 • Dokumentacja gospodarki lekiem
 • Rola receptariusza jednostki POZ
 • Leki R – postępowanie, kontrola
 • Postępowanie z lekami wycofanymi, w tym z lekami przyniesionymi przez pacjentów
 • Zlecanie leków dla pacjentów, współpraca lekarz – pielęgniarka

PJ 2, PJ 3 – odpowiedzialność za wysoką jakość świadczeń

 • Jak kierownictwo pionu pielęgniarek i położnych może odpowiadać za wysoką jakość świadczeń? Jak to udowodnić?
 • Osoba odpowiedzialna za jakość – kto to jest?

PJ 4 w związku z ZW 3, OJ 14.2 – szkolenia z jakości

 • Plan szkoleń wew. i zew.
 • Szkolenia z jakości
 • Jakie szkolenia muszą się obowiązkowo znaleźć w planie szkoleń dla PP?
 • Szkolenia z procedur laboratoryjnych

Moduł VI  

BO 1.4 – procedura pomocy w stanach zagrożenia życia

 • Wzywanie pomocy
 • Ćwiczenia wewnętrzne

BO 4 – postępowanie z ofiarami przemocy

 • Identyfikacja ofiar przemocy
 • Procedura i zasady postępowania z ofiarami przemocy

BO 6 – torby wyjazdowe – Nadzorowanie toreb wyjazdowych

BO 7 – standardy sanitarno – higieniczne

 • Dezynfekcja i sterylizacja
 • Sprzątanie
 • Ochrona osobista, w tym postępowanie w dobie COVID 19
 • Postępowanie z odpadami
 • Ekspozycja zawodowa

Moduł VII           

ZW 1.1, 1.2 – zakresy odpowiedzialności

 • Umowy o pracę, umowy cywilno – prawne i ich dokumentowanie w aspekcie odpowiedzialności
 • Zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień

ZW 1.3 – zakresy samodzielnych decyzji pielęgniarek i położnych

 • Wymagania prawne
 • Wymagania inne – jak zrealizować standard?

ZW 4 – regularne spotkania – Planowanie, realizacja i dokumentowanie spotkań zespołu PP

DM 1 – dokumentacja medyczna

 • Struktura dokumentacji medycznej pielęgniarskiej – jak ją określić?
 • Wspólna dokumentacja medyczna w POZ
 • Wymagania dotyczące dokumentacji medycznej w standardach CMJ

Moduł VIII  

OJ 2, OJ 3 w związku z OJ 6, OJ 7 i PJ 1.1 – strategia

 • Plan strategiczny i cele
 • Zasoby – konieczność zawarcia w celach – powiązanie z OJ 4
 • Jak opracować strategię i cele?
 • Schematy organizacyjne
 • Powiązanie programów poprawy jakości ze strategią

OJ 8 – partnerzy zewnętrzni – Partnerzy zewnętrzni dla personelu PP

OJ 12 – pisemne informacje – Pisemne informacje dla pacjentów

IN 1.1, IN 2.1 – ocena stanu posiadanego

 • Jak spełnić standard w sytuacji braku realizacji wymagań infrastrukturalnych?
 • Przychodnia przyjazna pacjentom – co to oznacza?

Moduł IX   

IN 3 – plany postępowania w stanach zagrożenia – Dokumentacja Planów postępowania w sytuacjach kryzysowych, Ćwiczenia

IN 4 – Nadzór nad sprzętem medycznym – Praktyczne zasady nadzorowania sprzętu medycznego


Program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz informacje organizacyjne dostępne na naszej stronie internetowej: www.pce.com.pl lub po kliknięciu na temat szkolenia.


Pozdrawiamy,
Zespół Polskiego Centrum Edukacji
+48 603 773 091
pce@pce.com.pl    

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy