Zapraszamy do udziału w kursach specjalistycznych

Data: 2022/09/09

Drukuj stronę

 

w ramach projektu:

Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/OIPiP-w-Bialymstoku-informuje-o-planowanym-przystapieniu-do-projektu.pdf

Najczęściej czytane