Lista osób zakwalifikowanych do szkolenia w ramach specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych Termin realizacji specjalizacji 24.10.2022 r. – 24.04.2024 r.

Data: 2022/09/24

Drukuj stronę

 

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Lista-osob-zakwalifikowanych-na-specjalizacje-w-dziedzinie-pielegniarstwa-ginekologiczno-polozniczego-23-09-2022.pdf

Najczęściej czytane