Zarządzanie w ochronie zdrowia – online STUDIUM Prometriq

Data: 2022/09/26

Drukuj stronę

 

Szanowni Państwo.

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza do udziału w studiach

podyplomowych (180 godzin on-line w czasie rzeczywistym) „Zarządzanie w

ochronie zdrowia”. Celem studiów jest poznanie kluczowych zagadnień

związanych z zarządzaniem. Studia dedykujemy osobom, które zajmują lub

zamierzają w przyszłości objąć stanowiska kierownicze w ochronie

zdrowia. Studia pomagają w zrozumieniu specyfiki sektora zdrowia jako

dziedziny gospodarki. Słuchacze uzyskują wiedzę z dziedziny zarządzania,

finansów, zdrowia publicznego, w tym organizacji systemu ochrony zdrowia

w Polsce i na świecie. Absolwenci studiów stanowią grupę osób lepiej

rozumiejących złożone uwarunkowania funkcjonowania podmiotu leczniczego,

sprawniej realizujących złożone zadania, uzyskujących lepsze rezultaty

pracy, a przez to szybciej awansujących. Szczegóły:

Bardzo dziękujemy,

Prometriq Akademia Zarządzania

Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot

Tel. 698-101-798

www.prometriq.pl

Najczęściej czytane