Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

  • Strona główna
  • Aktualności
  • Szkolenia
  • OIPiP w Białymstoku informuje o rozpoczęciu realizacji bezpłatnego kursu dokształcającego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” nr POWR.07.01.00-00-0004/22

OIPiP w Białymstoku informuje o rozpoczęciu realizacji bezpłatnego kursu dokształcającego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” nr POWR.07.01.00-00-0004/22
Opublikowano: 2023/09/15


OIPiP w Białymstoku informuje o rozpoczęciu realizacji bezpłatnego kursu dokształcającego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w ramach realizacji projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza swoich członków do uczestnictwa w bezpłatnym kursie dokształcającym.

Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych

Zrealizowanych zostanie 5 edycji kursu w następujących terminach:

 Edycja nr 1 od 16.10.2023 r. do 18.10.2023 r.

 Edycja nr 2 od 23.10.2023 r. do 25.10.2023 r.

 Edycja nr 3 od 06.11.2023 r. do 08.11.2023 r.

 Edycja nr 4 od 13.11.2023 r. do 15.11.2023 r.

 Edycja nr 5 od 20.11.2023 r. do 22.11.2023 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie wniosku na wyżej wymieniony kurs za   pomocą SMK oraz pozostałych wymaganych dokumentów w wersji papierowej w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w godzinach pracy Izby.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest brak wcześniejszego udziału w szkoleniach organizowanych w ramach wyżej wymienionego projektu.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację z ramienia Izby Dorota Rojsza tel. 510 835 623

Kierownik kursu dokształcającego Elżbieta Waluk tel. 695 432 799

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy