• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach - ŻYCZENIA

http://www.fundacja-almach.org.pl

www.fundacja-almach.org.pl

                                                                                                                            Włocławek, 04.12.2017r.

                                                                                                                           Pani
                                                                                                                           Przewodnicząca
                                                                                                                           Okręgowej Rady
                                                                                                                           Pielęgniarek i Położnych
                                                                                                                           Członkowie ORPiP
Szanowni Państwo

Koleżankom, Kolegom – Pielęgniarkom-Położnym na radosne rodzinne Święta
Bożego Narodzenia oraz na Nowy 2018 rok, serdeczne życzenia przesyła Zarząd i Rada
Społeczne Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach z Włocławka.
Szczególne podziękowania kierujemy do Członków Okręgowej Rady oraz Koleżanek-
Kolegów, którzy wsparli finansowo inicjatywę organizacji Domu Pielęgniarki i Położnej
– Domu Seniora.
Dziękujemy ofiarodawcom 1% podatku, uczestnikom aktywnego wypoczynku oraz
organizatorom i uczestnikom szkoleń, grupom wycieczkowym, dla których bazą był Dom
Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej.
Prosimy nie zapomnieć o Fundacji, a za dobro wypływające ze słów Św. Jana Pawła II
„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest lecz przez to czym dzieli się
z innymi” dziękujemy.