• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Nabór na kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje na terenie naszej Izby Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. II ” na podstawie umowy nr POWR.05.04.00-00-0057/15-00/2031/504 z Ministerstwem Zdrowia zawartej w dniu 23 maja 2016 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Kurs jest dla uczestników bezpłatny.

Rozpoczęcie kursu w marcu 2018r.

ATUTY UDZIAŁU W PROJEKCIE:

1.       Duży wybór zakresów kształcenia prowadzonego w ramach projektu, wynikający z aktualnych trendów epidemiologiczno-demograficznych, zgodnie z programami kształcenia opracowanymi przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, opublikowanymi na stronie http://www.ckppip.edu.pl

2.       Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy ze względu na posiadane kwalifikacje

3.       Materiały dydaktyczne

4.       Wyżywienie podczas zajęć dydaktycznych

5.       Zwroty kosztów dojazdu

6.       Ubezpieczenie NWW podczas stażu

Więcej informacji na stronie: http://www.wsei.lublin.pl/studia podyplomowe/profesjonalna-kadra-bezplatne-kursy-specjalistyczne-i-kwalifikacyjne-dla-pielegniarek-i-poloznych/o-projekcie