• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Nabór na specjalizację internistyczną dla pielęgniarek i specjalizację pediatryczną dla pielęgniarek

W związku z otrzymaniem informacji z Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia o wyborze ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia specjalizacyjne realizowane w 2018 r. w woj. podlaskim,
 

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatne (dofinansowane przez Ministra Zdrowia)
szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:

 

PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO dla pielęgniarek – 25 miejsc

oraz

PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO dla pielęgniarek – 25 miejsc

Wymagane dokumenty:

 1. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej - prosimy złożyć przez SMK w terminie od 21.08.2018 r. do 11.09.2018 r.
 2. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji papierowej (złożyć do OIPiP w Białymstoku do 11.09.2018 r.) wraz z załącznikami:
 • kopia Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (potwierdzona za zgodność z oryginałem )
 • zaświadczenie stwierdzające 2 letni  staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach  
 • oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z dofinansowanej specjalizacji w ciągu ostatnich 5 lat - do specjalizacji dofinansowanych ze środków publicznych (druk do pobrania ze strony OIP i P w Białymstoku)

Wniosek o dopuszczenie do szkolenia do pobrania ze strony internetowej - w zakładce: SZKOLENIA-ORGANIZOWANE PRZEZ OIPIP W BIAŁYMSTOKU-WNIOSKI DO POBRANIA pod nazwą: Wniosek o dopuszczenie do szkolenia.

Egzamin wstępny na specjalizację internistyczną odbędzie się w dniu 17.09.2018r. o godz. 15.30 w Bibliotece OIPiP w Białymstoku

Egzamin wstępny na specjalizację pediatryczną odbędzie się w dniu 18.09.2018r. o godz. 15.30  w Bibliotece OIPiP w Białymstoku

Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce "Literatura do egzaminów".

Planowany termin rozpoczęcia zajęć teoretycznych obu specjalizacji – 28.09.2018 r.

Uwaga

Do czasu zakończenia specjalizacji (końcowego egzaminu wewnętrznego) każdy uczestnik jest zobowiązany

  1. przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu:

a.  kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

b.  kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

(warunki, o których mowa w pkt.: a i b nie dotyczy pielęgniarek, które:

 • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r.o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub
 • posiadają dyplom ratownika medycznego lub
 • posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

  2. posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego udokumentowane uwierzytelnioną kopią

 • zaświadczenia o ukończeniu Kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne lub
 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment. lub 
 • Dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013

Kierownik specjalizacji internistycznej dr n. med. Katarzyna Snarska: kom. 693 197 604

Kierownik specjalizacji pediatrycznej mgr Anna Kasperuk: kom. 660 389 749