• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE PIT 8C

OIPiP W Białymstoku wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez jej Członków. Zgodnie z otrzymaną interpretacją podatkową Członkowie Izby uczestniczący
w szkoleniach organizowanych przez Izbę, jak i otrzymujący refundację kosztów kształcenia zawodowego na zasadach określonych w Regulaminie Refundacji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, opłacanych ze środków pochodzących ze składek członkowskich nie uzyskują przychodów z nieodpłatnego świadczenia. W związku z tym OIPiP nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT 8C Członkom otrzymującym tego typu świadczenie.

 

Poniżej zamieszczamy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak 0115-KDIT2-2.4011.126.2018.2.RS z dnia 21 maja 2018 r.