• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

WUM Kurs Ordynowanie leków 2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w kwietniu 2018 r. w Białymstoku planuje zorganizować dwie edycje kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla mgr/spec oraz kurs dla lic w maju 2018.

 

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika na kurs jest złożenie papierowych dokumentów wskazanych poniżej:

- formularz zgłoszeniowy;

- oświadczenie uczestnika/czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;

- kopia dyplomu ukończonej szkoły/studiów

 

Dokumenty uczestnicy mogą być wysyłane pojedynczo lub kilka zgłoszeń razem do końca lutego 2018.

 

Dokumenty należy wysłać na adres:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Centrum Dydaktyczne, pok. 120

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu

Tel. 22 5720838

Tel. 22 572-07-18

Tel. komórkowy +48 728 960 725

do godziny 16.00