• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Dyrektywa 32/2010/UE

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie implementacji Dyrektywy 32/2010/UE w Polsce
 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, że zapisy Dyrektywy 32/2010/UE należy wprowadzić w kształcie przyjętym przez Parlament Europejski z uwagi na ich ponadczasowe wymiar społeczny. Należy zobligować pracodawców do stosowania ostrych narzędzi medycznych wyposażonych w mechanizmy i zabezpieczenia istotnie zmniejszające  lub też eliminujące ryzyko zranienia podczas ich stosowania.

dokument