• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Eliminacja pielęgniarek systemu z ZRM i SOR

Informacje dotyczące praktyk eliminacji pielęgniarek systemu z ZRM i SOR
Zwracamy się z prośbą o przesyłanie informacji dotyczących eliminacji (poprzez zwalnianie, redukcję ilości członków ZRM, przesuwanie do pracy w innych oddziałach, zachęcanie do zmiany warunków pracy w ramach umów cywilnoprawnych) pielęgniarek i pielęgniarzy z Zespołów Ratownictwa Medycznego, oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych z podaniem miejscowości, zakładu pracy, podanego uzasadnienia oraz kwalifikacji osób których taki proceder dotyczy.
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz podanie kontaktu telefonicznego i/lub mailowego.
Dane personalne osób zgłaszających pozostają tylko do wiedzy Zarządu PTPR w celu weryfikacji zgłoszenia i nie będą nikomu bez zgody zgłaszającego przekazane.
Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród zainteresowanych osób, jednocześnie informujemy iż zgłoszenia anonimowe nie będą uwzględnianie. Uzyskane zgłoszenia będą podstawa do wydania opinii, oraz podjęcia działań mających na celu eliminację takich praktyk.
Zgłoszenie prosimy przesłać na adres e-mail: kontakt@ptpr.org.pl , lub fax nr 123964181.
 
Zarząd PTPR