• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Konsultanci

Konsultanci Wojewódzcy – woj. podlaskie       Dziedziny Pielęgniarstwa i Położnictwa

 

 

Lp

Dziedzina

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Adres /kontakt

1.

Pielęgniarstwo

mgr piel. Agnieszka Krynicka

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

tel. 85 85-746-80-03; faks 85 746-88-80

e-mail: krynickausk@wp.pl

2.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

mgr piel. Jerzy Lipski

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Klinika Neurochirurgii

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

tel. 85 746-82-15; faks 85 746-86-26

e-mail: j-lipski@gazeta.pl

3.

Pielęgniarstwo chirurgiczne
 i operacyjne

dr n. med. mgr piel.

Regina Sierżantowicz

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok

tel. 85 686-50-78; faks 85 686-50-77;kom.606 666 199

e-mail: renatasierz@wp.pl

4.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

mgr piel. Krystyna Łapuć-Seweryn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

tel. 85 746-82-53; faks 85 746-88-80

e-mail: kls@umwb.edu.pl

5.

Pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze

mgr piel.

Elżbieta Wasilko

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Klinika Perinatologii i Położnictwa ze  Szkołą Rodzenia Sala Porodowa

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

tel. 85 746-83-56; faks 85 746-86-05

e-mail: elzbieta.wasilko@gmail.com

6.

Pielęgniarstwo onkologiczne

mgr piel. Raisa Sapieżyńska

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie

ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

tel. 85 664-67-51; faks 85 664-67-83; kom. 507 181 911

e-mail: chemia.piel@onkologia.bialystok.pl

7.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

dr n. o zdrowiu mgr piel. 

Agata Panas

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej

ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

tel. 85 745-08-47, faks 85 745-08-46;kom.696 674 190

e-mail: agata.panas.plg@wp.pl

8.

Pielęgniarstwo pediatryczne

dr n. o zdrowiu mgr piel.

Urszula Chrzanowska

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej

ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

tel. 85 745-07-13; faks 85 742-38-41

e-mail: chrzanowska.urszula@wp.pl

9.

Pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych

mgr piel.

Renata Zajkowska

"HELP HANDS" R. ZAJKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

ul. Warszawska 9, lok. 4, 15-682 Białystok

tel. 85  873-04-74; faks 85 873-03-74

e-mail: renatazajkowska@gmail.com

10.

Pielęgniarstwo psychiatryczne

dr n. med. mgr piel.

Nadzieja Sołowiej

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Z OZ im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

ul. Pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

tel. 85 719-10-91 w. 367; faks 85 719-28-00

e-mail: nadziejasolowiej@gmail.com

11.

Pielęgniarstwo ratunkowe

mgr piel. Urszula Jakubowska

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok

tel. 85 7468743, fax 85 7468880

693 826 600

e-mail: ula.jak@poczta.onet.pl

12.

Pielęgniarstwo rodzinne

mgr piel. Dorota Rojsza

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 lok. 19, 15-097 Białystok

tel. 85  747-00-16; faks 85 744-11-09

e-mail: rojszad@poczta.onet.pl