• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Publikacja - Opieka nad dziećmi

Szanowni Państwo,
na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych została zaprezentowana Państwu nasza najnowsza publikacja „Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej” - periodyk poruszający tematykę opieki nad populacją wieku rozwojowego w ujęciu interdyscyplinarnym.


Informacje prezentowane w publikacji zostały pogrupowane w następujące działy:
1.      Prawne aspekty opieki nad populacją wieku rozwojowego
2.      Standardy i procedury postępowania w pielęgniarstwie pediatrycznym
3.      Nowe metody terapii i pielęgnacji
4.      Dziecko w środowisku domowym i w szkole
5.      Profilaktyka i edukacja zdrowotna

Publikację kierujemy do personelu pielęgniarskiego sprawującego opiekę nad dziećmi i młodzieżą, korzystając z tej publikacji pielęgniarki otrzymają:
-      kompleksową pomoc w rozwiązaniu problemów pacjentów zarówno w zakresie medycznym, jak i prawnym, socjalnym i psychologicznym;
-      aktualne porady wskazujące postępowanie w przypadkach nasilających się wśród dzieci i młodzieży problemów: uzależnień, przemocy, zaniedbań;
-      wiedza na temat nowych metod leczenia i pielęgnacji dzieci i młodzieży ze schorzeniami przewlekłymi;
-      materiały do edukacji zdrowotnej;
-      pomoc we wsparciu rodziców w trudnych dla nich sytuacjach.

Kolejne zeszyty będą ukazywały się co 2 miesiące, zapewnią one dostęp no nowych, aktualnych informacji.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej wydawnictwa, na której można znaleźć szczegółowe informacje o publikacji oraz zamówić ją do obejrzenia:
http://www.raabe.com.pl/sklep---karta-produktu/art,1537,opieka-nad-dziecmi-i-mlodzieza-w-praktyce-pielegniarskiej.html
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo również w załączonym formularzu faksowym.

W razie pytań lub wątpliwości jestem do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Gawrońska
Kierownik Rynku
Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z.o.o.
Wola Plaza ul. Młynarska 8/12
01-194 Warszawa
tel: +48 (22) 244 84 34 
faks: +48 (22) 244 84 20
email:  m.gawronska@raabe.com.pl
www.raabe.com.pl