• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Ważność dyplomów

W związku z narastającą dezinformacją rozpowszechnianą przez środki masowego przekazu co do statusu polskich pielęgniarek i położnych po 2010 roku Departament Pielęgniarek
i Położnych Ministerstwa Zdrowia oświadcza, co następuje:

1.      Nie jest prawdą jakoby dyplomy i świadectwa uzyskane przez polskie pielęgniarki
i położne w poprzednich systemach kształcenia straciły w przyszłości ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, nie istnieje ryzyko utraty nabytego na terenie Polski prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (prawa wykonywania zawodu położnej) w pełnym zakresie określonym ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej.

2.      Celem tzw. studiów pomostowych było stworzenie możliwości absolwentom pięcioletnich liceów medycznych oraz pomaturalnych medycznych studiów zawodowych pragnącym wykonywać zawód w innych krajach Unii Europejskiej, uzyskania kwalifikacji zawodowych wymaganych do podjęcia pracy na terenie UE. Dlatego ukończenie tzw. studiów pomostowych nie jest obowiązkowe dla pielęgniarek i położnych, a ich nie podjęcie nie będzie skutkowało żadnymi ograniczenia w prawie wykonywania zawodu. Ta forma kształcenia podejmowana w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania tytułu licencjata, a następnie kontynuacji kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich jest godna pochwały – jest to jednak indywidualna decyzja każdej pielęgniarki lub położnej, a administracyjny nacisk na pielęgniarki i położne, wymuszający na nich podjęcie takich studiów jest niedopuszczalny.

Warszawa, dnia 12 września  2006 roku
  

p.o. Zastępcy Dyrektora

Departamentu Pielęgniarek i Położnych

 Jan Orgelbrand