• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Uwaga!!!

Podmioty lecznicze realizujące świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z NFZ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE (4X400 ZŁ)

WYNIKI EGZAMINU LECZENIE RAN

Wyniki z egzaminu wstępnego z kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

ZMIANA DATY EGZAMINU RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

ZMIANA TERMINU DATY REKRUTACJI, EGZAMINU WSTĘPNEGO I ROZPOCZĘCIA KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej prosimy złożyć przez SMK od 20.09.2017

do dnia 26.09.2017 oraz papierowy do dnia 26.09.2017.

 

Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

 

Teoretyczne i praktyczne aspekty współpracy z osobą niewidomą

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY

WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ NIEWIDOMĄ

(dla pielęgniarek i położnych)

 

Miejsce realizacji: Sala wykładowa OIPiP w Białymstoku

 

Termin realizacji – 27 września 2017 roku

 

Czas trwania zajęć - 4 godziny zegarowe (15.30-19.30)

 

Liczba uczestników - 18-20 osób

 

Termin składania zgłoszeń: do dnia 25.09.2017 pod nr 85 747 00 16 wew. 32

 

Tematyka:

Zajęcia teoretyczne (jedna godzina):

 

Egzamin końcowy

Informuję, że egzamin końcowy na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego odbędzie się dnia 28.09.2017 r. o godz. 15.00 w Bibliotece OIPiP
w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 12 lok. 21

Kierownik kursu: mgr Jolanta Bućko, tel. 602114904

Nabór na kurs EKG

NABÓR NA KURS SPECJALISTYCZNY

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny

dla pielęgniarek i położnych – członków naszej Izby

„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

 

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej prosimy złożyć przez SMK od 11.09.2017

do dnia 04.10.2017 oraz papierowy do dnia 04.10.2017.

Strony

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org