• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Zaproszenie na spotkanie edukacyjne PELARGOS

ZAPRASZAMY POŁOŻNE i PIELĘGNIARKI DO UDZIAŁU W SPOTKANIU EDUKACYJNYM

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Uwaga!!!

Podmioty lecznicze realizujące świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z NFZ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE (4X400 ZŁ)

KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

 

W dniu 02.05.2018 r.

Okręgowa Izba

Pielęgniarek i Położnych

CZYNNA od 7.30 do 15.30

Nabór na kurs specjalistyczny TERAPIA BÓLU OSTREGO U DOROSŁYCH dla pielęgniarek i położnych

OIPiP w Białymstoku

ogłasza nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny

TERAPIA BÓLU OSTREGO U DOROSŁYCH
dla 48 pielęgniarek/położnych

 

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej prosimy złożyć przez SMK w terminie
od 10.04 do 25.04.2018 oraz papierowy do dnia 25.04.2018.

Wymagane dokumenty:

Nabór na kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

OIPiP w Białymstoku

ogłasza nabór na bezpłatny kurs kwalifikacyjny

w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
dla 25 pielęgniarek

 

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej prosimy złożyć przez SMK w terminie
od 27.03 do 10.05.2018 oraz papierowy do dnia 10.05.2018.

Wymagane dokumenty:

WUM Kurs Ordynowanie leków 2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w kwietniu 2018 r. w Białymstoku planuje zorganizować dwie edycje kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla mgr/spec oraz kurs dla lic w maju 2018.

Strony

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org