• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Opinie prawne

Opinia Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uchwała NRPiP. Procedura postępowania pielęgniarki / położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta / rodziny.

BARDZO WAŻNE: Opinia w sprawie szkoleń bezpłatnych

W odniesieniu do przedstawionego zagadnienia dotyczącego opodatkowania przychodu z tytułu nie poniesienia przez osoby fizyczne kosztów szkoleń przedstawiam nasze uwagi dotyczące tego zagadnienia.

 

Stan faktyczny:

 

Izba Pielęgniarek i Położnych wypełnia obowiązek ustawowy,...

Zwrot książeczki prawa wykonywania zawodu

Dotycząca:
obowiązku zwrotu do właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych tzw. książeczki „prawa wykonywania zawodu” przez pielęgniarkę lub położną w przypadku zrzeczenia się przez nią prawa wykonywania zawodu.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych - zawiadomienie

Raporty pielęgniarskie

Raporty pielęgniarskie

Opinia prawna dot. sposobu egzekucji niezapłaconych składek członkowskich

Opinia prawna dot. sposobu egzekucji niezapłaconych składek członkowskich

na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Dokument

Zwolnienie od pracy

Opinia prawna odnośnie kwestii interpretacji art. 16 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Dokument

Opinia w sprawie podawania przez pielęgniarki leku przez cewnik do przestrzeni zewnątrzoponowej

Opinia w sprawie podawania przez pielęgniarki leku przez cewnik do przestrzeni zewnątrzoponowej

Stanowisko w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego

Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego
mgr Marek Maślanka   e-mail m.maslanka@ptpr.org.pl , tel. 123964109

                                                                                                
Kraków, dn. 25.11.2011r.

                Stanowisko w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych
 

Strony