• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Regulaminy

Dział dotyczący regulaminów

Regulamin udzielania pomocy finansowej

R E G U L A M I N

udzielania pomocy finansowej

członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia

Regulamin
dofinansowania kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

§1.1    Fundusz na refundację kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych tworzą środki finansowe pochodzące ze składek członków samorządu.

2.    Wysokość funduszu określa corocznie, uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

Regulamin w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia

Regulamin w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku