• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Lista osób przyjętych na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

W związku z większą liczbą kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do kursu niż liczba miejsc szkoleniowych pierwszeństwo w kwalifikacji przysługuje pielęgniarkom zatrudnionym w POZ, w drugiej kolejności były przyjmowane osoby posiadające wymagane kursy.

Procedura kwalifikacji II-go etapu rekrutacji przeprowadzono zgodnie z Regulaminem, o których mowa w pkt. A.

Poniżej zostały podane numery praw wykonywania zawodu osób zakwalifikowanych na kurs w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

 1. 0202694P
 2. 0202677P
 3. 0206109P
 4. 0202276P
 5. 0202319P
 6. 0202684P
 7. 0202671P
 8. 0202657P
 9. 0202683P
 10. 0202674P
 11. 0201257P
 12. 0205742P
 13. 0203937P
 14. 0204364P
 15. 0205876P
 16. 0201113P
 17. 0204702P
 18. 0202866P
 19. 0201204P
 20. 0204866P

Wszystkie te osoby, które nie dostarczyły ksero dyplomów szkół pielęgniarskich i zaświadczeń o ukończonych kursach, proszone są o dostarczenie ich, na pierwsze spotkanie w dniu 25. 02. 2017 godz. 9.30 ul. Krakowska 9 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku w/w dokumentów.

Zjazd odbędzie się:

25. 02. 2017 godz 9.30 – 15.00

26. 02.2017 godz 8.00 – 17.00

Z poważaniem kierownik kursu

Agnieszka Zahorowska