• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Nabór na kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

OIPiP w Białymstoku

ogłasza nabór na bezpłatny kurs kwalifikacyjny

w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
dla 25 pielęgniarek

 

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej prosimy złożyć przez SMK w terminie
od 27.03 do 10.05.2018 oraz papierowy do dnia 10.05.2018.

Wymagane dokumenty:

 1. Poprawnie wypełniony wniosek w SMK
 2. Poprawnie wypełniony wniosek wersji papierowej do Izby z załącznikami:
 • kopia Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • zaświadczenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek
  i położnych z zakładu pracy
 • zaświadczenie z zakładu pracy o stażu pracy (indywidualne praktyki pielęgniarskie nr księgi rejestrowej RPWDL)

 

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 25 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761), zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej w dniu 16 maja 2018 r. o godz. 15.00 w Sali Wykładowej OIPiP w Białymstoku.

Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce "Literatura
do egzaminów".

Pierwsze zajęcia teoretyczne zaplanowane są na 01, 02, 03 czerwca 2018 w Sali Wykładowej OIPiP w Białymstoku

Kierownik kursu: mgr Jolanta Kraśnicka, tel. 607265103