• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Kurs specjalistyczny EKG dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny EKG dla pielęgniarek i położnych

OIPiP w Białymstoku informuje, że z środków własnych Izby zorganizuje kurs specjalistyczny EKG.

Lista uczestników zakwalifikowanych zostanie wyłoniona z osób, które złożyły dokumenty na kurs w ramach projektu nr WND-POWR.05.04.00-00-0062/15 pn. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”

Wszyscy uczestnicy powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji
i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

Uwaga: na kurs będzie zakwalifikowanych 60 osób, które jako pierwsze złożyły wnioski, pod warunkiem spełnienia wymogów Regulaminowych.

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się dnia 22.04.2017 r.- 23.04.2017 r. o godzinie 9:00 w Sali wykładowej UDSK w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17.

Kierownik kursu: mgr Katarzyna Baranowska