• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek”

  1. Anders J.(red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków, 2011,
  2. Noszczyk W. (red.): Chirurgia t.1i 2. PZWL, Warszawa 2009,
  3. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL , Warszawa 2007,
  4.  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U. 2014, poz. 1435),
  5. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011, poz. 1038, ze zm.),
  6. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej